Yamaha GB1K is piano

KSh2,000,000.00

yamaha clavinova CLP -635

KSh280,000.00

yamaha uplight piano JU 109

KSh900,000.00